logo

Vinařství Maláník - Osička s.r.o. je členem sdružení vinařů "Collegium Vinitorum". Collegium Vinitorum je sdružení vinařů z Moravské Nové Vsi a sousedních Mikulčic. Tyto obce leží v nejjižnější vinařské oblasti Morava, podoblastí Slovácko. Počátky sdružení sahají do roku 1968, kdy se skupina vinařů začala pravidelně scházet a vzájemně hodnotit svá vína. Snahou bylo vyvarovat se chyb a nedostatků a vyrobit co nejkvalitnější víno. V roce 1998 došlo k dohodě používání stejné etikety, jednotné reklamy, propagace vín a společné nabídky.

K registraci sdružení Collegium Vinitorum došlo v roce 2000 a také bylo požádáno o ochranu názvu a znaku. Členové sdružení se zaměřili na výrobu vysoce jakostních moravských vín. Při pěstování hroznů a výrobě vína musí dodržovat stanovené zásady. K výsadbě vinic se používá nejlepší klonový materiál. Ve vinicích se praktikuje usměrněný řez na jeden kmínek a jeden tažeň. Hnojí se organickým nebo zeleným hnojením. Starší vinice jsou trvale zatravněny. Při ochraně se používá prognosy a signalizace chorob a škůdců a integrované ochrany révy. Hrozny se sklízí co nejpozději, aby se dosáhlo vysoké cukernatosti. Při výrobě vína se vyžívá nejnovějších poznatků tak, aby konečný výrobek dosáhl nejlepší kvality.Každé víno pod společným označením musí projít vzájemnou kontrolou. Tak je možno udržet vysokou kvalitu nabízených vín. Snahou je, aby požadované víno bylo jedinečným a nenapodobytelným přírodním nápojem. Collegium Vinitorum sdružuje patnáct členů, kteří obhospodařují celkem více než deset hektrarů vinic a produkují ročně přes 60 000 lahví vína.

Vinařství Maláník-Osička s.r.o. v současné době ročně zpracovává přes 40 tun hroznů z vlastní produkce a ročně produkuje asi 25 000 litrů vína. Z toho asi 50% lahvového. Převážná většina vín jsou vína přívlastková - od pozdních sběrů až po výběry a vína ledová.